Závěrečná zpráva roku 2014

Závěrečná zpráva roku 2014  Spolku Aquarius - Vodnář, SAV

 

            Spolek aquarius-Vodnář, SAV vznikl na základě obav a nespokojenosti občanů s projevy vody u nás. Tehdy především Děčínska - jednalo se především o vodní stavy Labe, kdy dlouho čekáme na vodu a ta když pak přijde, tak čím dále častěji v přemíře, která natropí škody a mizí. K tomu se přidávaly důvody bezpečnosti občanů a majetku, vliv na ekonomiku státu. To vedlo k uvědomění si, že společným jmenovatelem pro tyto negativně působící extrémy srážkové činnosti je stav povrchu ČR, tedy krajiny volné, zemědělské, lesní i urbanizované.

            A tak i s ekologickými důvody bylo zapsáno určení vznikající organizace do jejích stanov v bodech tvořících Strategii Vodnáře.

            Založení a zaměření spolku se od počátku ukázalo jako sympatické odborníkům vodohospodářským i ekologickým. Po prvních spolupracích se subjekty jako VÚV TGM, vvi anebo SMO ČR - odbor ŽP, se otevírala problematika vody a vodních poměrů ČR z mnoha dalších směrů.  Naše uvažování o zlepšení dané problematiky vody dostávalo komplexnější formu. K tomu přispěly i názory odborníků při místních zastupitelstvech, která jsme stihli oslovit.

            V kontaktu se širší veřejností a s politiky se ukázalo, jak daleko je problematika vody od jejich priorit. Tedy priorit skutečně prosazovaných. Teoreticky ji sice hodnotí jako nejvyšší, avšak praxe toto nepotvrzuje ani náznakem. Za dlouhá desetiletí od konce II. sv. války postupně ztrácela naše společnost povědomí o optimálním celoplošném zadržování vody na našem území. Odhodila i  pokoru našich prapředků k soužití s vodou a krajinou.

 

            Od 1.1.2014 platný NOZ přivodil jistá administrativní zdržení v založení naší organizace. Neujasněné názory různých odborníků z oblasti legislativy a celkově nezažitá praxe v zakládání právního subjektu - spolek, vedly k opakovanému podání žádosti o registraci (se zrušením té původní). Během této doby však činnost Vodnářů - nás členů zakládaného spolku, neutichla. Další kontaktní i pracovní schůzky následovaly. Dne 26.6. v Praze na Smíchově, na pracovní schůzce s gen. řed. Povodí Vltavy s.p. RNDr. Petrem Kubalou,  přišla dlouho očekávaná zpráva, že Spolek Aquarius-Vodnář, SAV je zapsán do spolkového rejstříku. Peripetie se zakládáním spolku, především mne, jako zakládajícího předsedu, posílily v trpělivosti.

 

            Naše spolupráce s odborníky a teoretické poznávání problematiky vody vedly ke koncipování dopisu členům Vlády ČR s cílem upozornění na neutěšené poměry v oblasti našich vod, upozorněním na zápornou etapu vývoje československé, po ní české společnosti, kdy krajina postupně ztrácela schopnost zadržovat a zpomalovat chod srážkové vody, kdy se celospolečensky od této základní vlastnosti krajiny upustilo a žádná z vlád této etapy od poválečných let až po dnešní, strategicky nepojala návrat ke  zlepšení vodních poměrů u nás, přičemž nutno dodat, že ani veřejnost, občané, to po žádné z těchto vlád doposud nepožadovali.

 

            Zásadním poznatkem, po absolvování několika odborných přednášek a konferencí, bylo uvědomění si příležitosti pro naši organizaci, pomoci řešení problematiky vody v ČR a významné pomoci odborníkům . Je to definování role spojovatele 3 základních společenských kategorií při  nutnosti zlepšení vodních poměrů i při jejich vlastním provádění. Těmi kategoriemi, které mohou/mají situaci vody v ČR řešit jsou: odborníci, širší veřejnost, politici.

 

            Získání pozitivního povědomí o SAV u významných odborníků potvrzuje jejich ochota s námi komunikovat a informačně nás podporovat.

 

            Na základě myšlenky sjednocovat základní kategorie při zlepšování vodních poměrů v ČR, po dlouhé době příprav a dojednávání s přednášejícími, jsme uspořádali 20.10.  Děčínský dialog o vodě, první z řady chystaných dalších místních dialogů. Ty mají být součástí celkové potřebné osvěty naší společnosti, zrovna tak, jako přednášky na dané téma všem generacím. V tomto ohledu se podařilo kontaktovat  zatím nemnoho školských zařízení a jeden klub důchodců. Akcí s konkrétně pozitivním efektem byla přednáška pro Schola humanitas - Litvínov, s navázáním dalších kontaktů. Součástí této osvěty je i součinnost s Euroregionem Labe, potažmo Elbe v přeshraniční spolupráci s možností finančního krytí konkrétního projektu .

 

            Důležité v pokračování naší organizace je finanční zajištění. My všichni členové vykonáváme své funkce a členství dobrovolně, pouze z přesvědčení, že naše činnost je potřebná. Zatím netvoříme bohatou členskou základnu, abychom se nemuseli věnovat problematice Vodnářů, ale problematice vody. S finančním zachováním se a s nutností financovat různé potřeby k vykonávání činnosti, jsme přistoupili k sestavování seznamu subjektů relevantních pro vypisování dotačních výzev a podpor projektů - nová etapa SAV pro možnost dalších činností, především pak fyzické pomoci krajině, v případě „měkkých „ projektů  možnost osvěty na intenzivnější úrovni a též pro možnost profesionálnější práce vůbec.

 

Poslední konkrétní zásadní činnosti:

 

12.11. první pracovní schůzka s p. Ing. Křížem z AOPK - jeví se jako zásadní subjekt pro spolupráci při fyzické pomoci krajině.

 

25.11. první podaná žádost o sponzoring (děčínská firma) a následná série ostatních před koncem roku. Vyhodnocení patrně můžeme očekávat až s lednovými výsledovkami firem.

 

1.12. přednáška SAV na Schola humanitas v Litvínově - životní prostředí

           

 

            Nadějnou se zdá součinnost s novým vedením města Děčín. V lednu bude možnost první pracovní schůzky s paní primátorkou.

 

            V co nejkratší době bude potřebné doručit výzvu polabským německým státům s odkazem na zlepšování vodních poměrů v ČR a potřebu jejich spolupráce při podněcování odpovědnosti a zájmu Vlády ČR. V dnešní době již probíhají jednání o formě předání.

 

 

            V kontextu odpovědnosti Vlády ČR jsem při vánočním přání členům vlády připomněl náš dopis s upozorněním na téma vody u nás, s očekáváním reakce vládního týmu.

 

 

 

Ing. Petr Vít, předseda SAV