Platforma VODA v ČR

Dobrý den,


nedobrá až nebezpečná hydrologická situace České republiky vyžaduje urychlené vnímání a řešení. Odborníkům toto není třeba říkat, za to široké veřejnosti i jejím komunálním a politickým zástupcům ano. 

 

Mezi subjekty, které signovaly a podporují odpovědný přístup k vodě a princip celospolečenské platformy Voda v ČR, je děčínský Spolek Aquarius-Vodnář, SAV. Tato organizace se v rámci osvěty pro zlepšení vodních poměrů a významu vody v ČR zaobírá odhalováním nedobrých či nebezpečných činností, které společnost při soužití s vodou praktikuje. Do platformové databáze zjišťovaných problémů zaslala konkrétní záležitost, která odhaluje zarážející, alarmující jev. 

 

Dvouleté šetření Spolku Aquarius-Vodnář, SAV, revitalizací sídlišť České republiky, vykazuje ignorující celospolečenský pohled na  soužití a nedostatečnou starost o hospodaření se srážkovou, příp. splaškovou vodou.

 

Toto je schematické sdělení, uvedená organizace eviduje mezi desítkami zjištěných negativ i několik vzácných výjimek. Za pochvalu jistě stojí zlepšené vizáže, zateplení, občanská vybavenost i potřebné opravy stávajících domů. Toto ale není předmětem šetření. Tím je voda, jejíž význam i využití zatím společnost v širokém měřítku opomíjí. V průběhu té doby  je šetřící organizace v kontaktu jak s příslušnými ministerstvy, s komunálními zástupci i s některými architekty a urbanisty. Na povrch vyplývá, že kritérium - cílené a dokonalejší zadržování vody není v zadáních pro zmíněné revitalizace. Není veřejná poptávka, což vyplývá i z rozhovorů a akcí s občany, před stanovením cílů revitalizace jejich sídliště. Zlepšení nejde v potřebné míře naproti ani legislativa.

   

Chtěl bych Vás požádat, abyste dle možností napomohli v dalším šetření, jakým způsobem získávají naše sídliště v rámci jejich revitalizací lepší schopnost zadržovat a zpomalovat chod srážkové vody, resp. ji nezískávají.

 

Důvodem této žádosti je především potřeba celospolečenského uvědomění si značného hydrologického problému, který nastal již před několika dekádami s výstavbou sídlišť a který se významnou měrou přidává k dalším aspektům zhutňování povrchu a nerespektování schopnosti půdy zadržovat srážkovou vodu, s cíly: 

  • pomoc efektivnosti při zjišťování současného stavu revitalizací, když dosavadní dvouleté šetření zatím nezachytilo významné pozitivní praktiky

  • zjištění zásadních překážek, aby šance, kterou revitalizace sídlišť nabízejí, byly uchopeny a rozvinul se nový, ozdravný  trend

  • zjištění pozitiv, která by mohla inspirovat další

  • na základě zjištěných současných praktik, negativ a pozitiv přispět k utváření potřebné legislativy, rozpohybování zmíněné veřejné objednávky (uvědomění občanů), ještě větší finanční i administrativní podpora zadržování vody českými sídlišti.

Za platformu Voda v ČR i za Spolek Aquarius-Vodnář, SAV
Ing. Petr Vít
koordinátor platformy, předseda spolku

 

Poslední aktualizace: Červenec 2017