ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ROKU 2016

Závěrečná zpráva Spolku Aquarius-Vodnář, SAV  za rok 2016

            1.         Hospodaření SAV v r. 2016               

            2.         Zpráva o činnosti

            a)         Hlavní akce

            b)         Hlavní rozpracované oblasti

            c)         Plán další činnosti

            1.         Hospodaření SAV v r. 2016         

            Výdaje:  2 753 Kč

            Příjmy:  4 200 Kč

            Rozdíl:  1 447 Kč

·         Výdaje sestávají z:

            nákupů nafty a parkovného1 732 Kč,

            vstupného na konferenci Počítáme s vodou 450 Kč,

            plateb za podací lístky  156 Kč

            a nákupu občerstvení pro III. DCDoV  415 Kč

·         Příjmy jsou za členské příspěvky r. 2016: 3 900 Kč. Nezaplacené příspěvky za rok 2016: F. Polma, L.Fojtů, J. Slavík, D. Macák (Jan Slavík poslal v lednu 600 Kč, tj. 2 x 300 Kč  (2016/2017)

·         Nadále se převádí výše půjčky Vít za rok 2014: 12 416 Kč a za rok 2015: 62 326 Kč (souvislost s neplnou dotací od ÚP na výplatu tehdejší administrativní činnosti A. Vítová (90%)). Částečné anebo plné vyrovnání může nastat v době, kdy to finanční situace Spolku Aquarius-Vodnář, SAV dovolí. Tento schodek nevznáší nárok na vypořádání členy SAV.

            2 a)  Hlavní akce a události r. 2016

leden  2016 ŠKOLENÍ MM DC : VODA-SPOLEČNOST-PŘÍRODA                                                          leden    idea založení celospolečenské platformy Voda v ČR (pozitivní reakce - Modrava (p. Schubert,           Dobkovice, p. Faltus)

únor     Pracovní schůzka HNUTÍ ÚSVIT (Praha Poslanecká sněmovna, místopředseda Zilvar) -           přednesená prezentace Školení MM DC                                                                                                            únor   prac. sch. s Ing. Raškou - SESO     (Severočeské sdružení obcí)                                                                                                                                                       únor     modifikace prezentace poslaná na SESO (Ing. Raška)                                                              únor   kontakt Stavební fakulta KU - doc. T. Dostál                                                                             únor   kontakt ASIO s.r.o. Ing. Plotěný                                                                                                 únor   konference Počítáme s vodou (Mag. hl. m Prahy)                                                           březen   prezentace Voda-společnost-příroda pro občany - uznání z ČVUT - David Stránský (kontakt na      konf.    Počítáme s vodu)                                                                                                                  březen  IV. odpověď Úřadu vlády ČR - uznání priority vody, - odkaz na projekt ČR 2030                    březen  konference Voda 2016 (Praha, Povodí Vltavy s.p.) posílení kontatu s IPR Prahy , HK Praha - Lanč                      březen  pracovní sch. Říčany - Vl. Kořen - (kontakt z Voda 2016) exkurze po revitalizacích v Říčanech duben   začátek přeposílání info ASIO - o seminářích o hospodaření se sráž. vodami do komun. sféry     

duben  prac. sch. se starostou Dobkovic - p. Faltusem - kontakt navázán                                            duben  Lodní škola Děčín oficiální nástin možností spolupráce                                                              duben  Zelení - tajemník V. Masare - spolupráci se nebrání                                                                     duben  článek SAV v časopise Rybář (šéfred. Urban)

duben  prvním potencionálním subjektům c.p. Voda v ČR

duben  Princip redakce - článek o korespondenci s vládou - Dveře otevřené... vyjde

květen OÚ Benešov - prac. sch. se starostou p. Ušákem - kontakt                                                           květen  prac. sch. MM DC taj. p. Zajíček -rozeslal prezentaci školení MM DC na ORP DC                         květen  kontakt se Spolana  Neratovice - jak podporují ...                                                              červen  dotaz na osud projektů VÚV a Hydroprojektu - um. řízená infiltrace a Revitalizace přírodě blízkými      opatřeními                                                                                                                             červen  kontakt s f. LIKO - S                                                                                                              červen  Lodní škola Dělnická - na web školy umístěno okénko s logem Voda v ČR                              červen  SPÚ DC - Ing. Blehová - návštěva, poslat dotaz které obce chce na III.DCDOV - spolupr. na tvorbě červenec - ČZS (Zahrádkáři) schůzka na výstavě květin Lysá n. L. - téma platfora Voda v ČR         červenec kontakt s HSR ÚK (hospodářsá a soc. rada) - spolupráce s jejich odbornou platf. Voda v ÚK červenec  kontakt s MAS Český sever -                                                                                        srpen   Projekt Sídliště ve V4 - kontakt s projekč. kanc. Unitarch (Titl)- info k revitakizacím č. sídlišť    srpen   příprava III. DCDoV - rozsáhlá komunikace 

září      příprava III. DCDoV - rozsáhlá komunikace 

říjen     VÚMOP - J. Vopravil - kontakt, komunikace

říjen     SAV - vkladová problematika do "Voda v ČR" povýšení sledování revitalizací sídlišť od SAV k VvČR

říjen    prac. schůzka v Křižanech - Vít Petr Ing. OSVČ - vodohospodář - info spolupráce                        říjen    kontakt Centrum Pivovar - lze použít pozitivní info pro III. DCDoV

říjen    prac. schůzka s Ing. Cinkem (Děčín) - seznámení s projektem propojení Dunaj-Vltava          listopad ÚTVAR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA PLZNĚ - - info k revitakizacím č. sídlišť                     listopad  III. Děčínský dialog o vodě - nové kontakty : Děčínské fórum, senátor Doubrava                  listopad  Obcím Děčínska (KoPÚ do 2020)   ať pošlou popis problémů s KoPÚ - záměr SPÚ DC a TP ... listopad  e-mailová diskuze o projektu hydrologického propojení Dunaje a Vltavy - bilance                        listopad  Říčany - V. Kořen - na jaře pošle snímky revitalizací po vegetačním zákryvu (porovnání)

prosinec - komunikace v kontaktech získaných na III. DCDoV

prosinec     návštěva montesoriovské školy Svět (Děčín Letná) - spolupráce při osvětě

2 b)      Hlavní rozpracované oblasti

-         Aktivity pro s.p. Voda v ČR - kontakty - agenda místních hydrologických problematik, inspirace

-         Šetření SAV - Revitalizace sídlišť v ČR a hospodaření s vodou

-        Rozšíření spolupráce se SESO, Děčínské fórum,  Škola Svět, Střední odborná škola lodní dopravy a tech. řemesel, Útvar rozvoje Plzně, IPR Prahy, ČVÚT Praha, ASIO s.r.o. LIKO - S,

2 c)      Plán další činnosti     

-         Pokračovat v komunikaci se získanými kontakty, rozšiřovat spolupráci.

-         Rozpracované věci (bod 2 a) sledovat a konkretizovat.

-        Za momentálně uzavřenou lze považovat korespondenci s Úřadem vlády ČR.

Konkrétní body -

·         spolupráce se starostou Říčan - materiály do osvěty

·         dtto ředitelem SESO v únoru uvažovaná prac. sch. na téma SESO a "Voda v ČR"

·         sestavení databáze hydrologických problémů pod "Voda v ČR"

·         další příklady revitalizací sídlišť, komunikace se stávajícími projektanty, podklady pro úpravu legislativy a účelovosti podpory

·         osvěta ve školství (Škola Svět, SOU Dělnická, spolupráce při osvětě VÚV TGM pro děčínské školy)

·         materiální podpora, sponzoring pro SAV

            Ing. Petr Vít,

předseda Spolku Aquarius-Vodnář, SAV