Petice za Labe živé pod vodou, na hladině i kolem

Vážený pane předsedo vlády, vážení, paní ministryně, páni ministři, paní poslankyně, senátorky,
páni poslanci a senátoři,
tímto vás upozorňujeme na spekulativně a úzce zaměřenou petici odpůrců výstavby vodního
díla (VD) Děčín, pro kterou autoři sbírají podpisy. Jednostranně, negativně manipulují veřejným
míněním, jak potvrzuje rozklad jejich argumentů, zkonzultovaný se skupinou odborníků z více směrů.
Protože odborné protiargumenty jsou průkazné, projekt navíc přispěje k optimalizaci vodní bilance
zmíněné lokality ad. pozitivům, podáváme tímto petici, která argumentuje pro zatajovaná pozitiva
vodních staveb a zachování záměru výstavby VD Děčín. Reagujeme na body odpůrců. Podpisové
archy dodáme. (V uvozovkách je text petice odpůrců stavby, na každý bod hned následuje názor petice této). V případě
Vaší potřeby pohlédněte i na náš "Rozklad výzvy Živé Labe", který podrobněji a především veřejnosti vysvětluje
objektivní realitu. Víme, že mnozí z Vás o pozitivech víte, jde ale o všechny.
"Důvody odpůrců staveb zlepšujících splavnost Labe" a námi prezentované důvody, beroucí v
potaz komplexnější náhledy, které se tudíž vždy netýkají jen plavební problematiky:
 "zlepšení splavnosti Labe je pro pouze několik soukromých firem, rozhodně však není zájmem
celé společnosti" -odpůrci asi netuší, že plavba slouží celému sektoru obchodu, výroby,
produkce, pro které je lodní doprava ideální (např. z hlediska ceny, kdy užívání vodní cesty je
pro přepravce na základě mezinárodní úmluvy zdarma a z hlediska ochrany životního
prostředí v porovnání s ostatními druhy přepravy je nejšetrnější) anebo jediná možná (např.
nadrozměrné náklady) a také významně slouží turistickému ruchu. Odpůrci neberou v potaz i
ostatní mimodopravní funkce, ke kterým je vodní dílo určené;
 "Labe může přinášet ekonomický prospěch i bez další regulace, například rozvojem
cestovního ruchu, který se může soustředit na několik odvětví včetně cyklistiky" – je patrně
myšlená kanalizace, ne regulace. Turistickému ruchu nemohou současné vodní stavy Labe
nikterak pomoci, zdymadlo Děčín (kanalizační úprava) jej naopak významně posílí díky
vyššímu vodnímu stavu (můstky zahraničních společností zejí po naprostou většinu roku
prázdnotou, nedoplouvá dokonce ani nízkoponorová Elbe Princessin);
 "problém se splavností pro nákladní dopravu je i na německé straně, kde se ale podle loni
schválené tzv. Celkové koncepce pro Labe žádné stavby významně ovlivňující hladinu a
průtok neplánují" - sklon dna Labe od státní hranice dále po proudu je výrazně menší a vodní
cestě postačuje dosavadní úprava regulační, tedy bez jezů. To je na české straně, pro výrazně
větší spád, nedostatečné ( důkaz – skutečnost, odumírání plavby);
 "jakákoli stavba si vyžádá miliardové náklady ze státního rozpočtu, navrhovaný jez by stál
občany ČR celých 5 miliard korun" - neustálé bránění odpůrců výstavby VD Děčín šroubuje
cenu výš a výš, cenu výrazně navyšuje též multifunkčnost a veřejnosti utajovaná, velká
ekologická ohleduplnost v rámci principu trvale udržitelného rozvoje;
 "Labe je od Ústí nad Labem až k německým hranicím zachovalou řekou evropského významu
s výskytem chráněných druhů organismů a přírodních fenoménů jako jsou tzv. štěrkopískové
náplavy; - stavba upravující splavnost Labe včetně vzniku jezu by tento ekosystém nenávratně
zničila nejen pro nás ale i pro budoucí generace" - generace našich předků se zodpovědným
cílem započaly kanalizovat Labskou (a Vltavskou) vodní cestu a napojovat ji tak na vodní síť
Evropskou. Bylo vloženo obrovské úsilí a investice. Od regulačních úprav na zmíněném
úseku, v modernějším rozsahu prováděné před více než sto lety, nelze ani zde Labe vydávat za
čistě přírodně zachovalou řeku. To však nevylučuje, že vodní cesty, včetně umělých, jako
jediné nadále zůstávají biokoridory, ostatní druhy doprav své cesty mění v mrtvé zóny.//
Štěrkopískové náplavy budou i zde, pod jezem. Dále by se měly realizovat všude kde to lze, v
korytech a příbřežních částech i dalších vodních toků, ve vhodných místech po celé ČR,
zároveň s dalšími prvky posilujícími biodiverzitu - chybí náhradní rozlivové zóny. Čím dále
 
více budou potřebné i pro zadržování a zpomalování průchodu vody plochou ČR, mj. jako
reciprocita za vtěsnávání vysokých vod za protizáplavové stěny. TAKTO, za použití opatření
přírodě blízkých i technických JE TO pro životní prostředí a životy budoucích generací
NUTNÉ A PRIORITNÍ.
 
Účelné dodat:
 Příklady ze zahraničí by měly posloužit za inspiraci k prosazení významnějšího podílu
přeprav pomocí vodních cest, např. umělý plavební kanál Mohan-Dunaj (cca 170 km dlouhý)
vede i chráněným územím Altmühltal, nejen zákazníci plavby vítají dopravní možnosti, ale i
další veřejnost vnímá ekologickou hodnotu této umělé vodní cesty, stále aktuálnější je její
vodohospodářský význam.
 VD Děčín zdvihne hladinu vody na tzv. jednoletou vodu, čímž nedojde k vylití z koryta řeky,
pozitivně ovlivní život kolem řeky doplňováním zásob podzemní vody infitrací do okolí,
přispěje ochraně proti suchu i povodním. To navazuje na další oživení komplexní - v oblasti
environmentální , ekonomické i sociální.
 Přimlouváme se za občasné provádění kolísání vodního stavu (sklopný jez), s ohledem na
hltnost elektrárny a lodní provoz.
 Na VD Děčín je nutné pohlížet v kontextu celé kaskády. Ta je vedle dopravního aj. významu
důležitá i pro zadržování a zpomalování chodu vody v krajině.
 
 Z memoranda mezi vládami Německa a ČR (2006) o údržbě a lepším splavnění Labe vyplývá:
„pro zvládnutí narůstajícího objemu dopravy, je nezbytné silnější využití ekologicky šetrného
způsobu dopravního systému - vodních cest / lodní dopravy.“ Po té připomenuto dopisem
kancléřky SRN v 6/2011, tehdejšímu předsedovi vlády ČR.
 
K textu petice přikládáme „Rozklad argumentů odpůrců „vodních staveb a jezu u Děčína“ a bilanci
významů VD Děčín.
 
Na vědomí místním samosprávám a další veřejnosti
S přátelským pozdravem
My vodě, voda nám!
 
Ing. Petr Vít V Děčíně, dne 7.6.2018
Spolek Aquarius-Vodnář,

Vážený pane předsedo vlády, vážení, paní ministryně, páni ministři, paní poslankyně, senátorky, páni poslanci a senátoři,

tímto vás upozorňujeme na  spekulativně a úzce zaměřenou petici odpůrců výstavby vodního díla (VD) Děčín, pro kterou autoři sbírají podpisy. Jednostranně, negativně manipulují veřejným míněním, jak potvrzuje rozklad jejich argumentů, zkonzultovaný se skupinou odborníků z více směrů. Protože odborné protiargumenty jsou průkazné, projekt navíc přispěje k optimalizaci vodní bilance zmíněné lokality ad. pozitivům, podáváme  tímto petici, která argumentuje pro zatajovaná pozitiva vodních staveb a  zachování záměru výstavby VD Děčín. Reagujeme na body odpůrců. Podpisové archy dodáme. (V uvozovkách je text petice odpůrců stavby, na každý bod hned následuje názor petice této). V případě Vaší potřeby pohlédněte i na náš "Rozklad výzvy Živé Labe", který podrobněji a především veřejnosti vysvětluje objektivní realitu. Víme, že mnozí z Vás o pozitivech víte, jde ale o všechny.

"Důvody odpůrců staveb zlepšujících splavnost Labe" a námi prezentované důvody, beroucí v potaz komplexnější náhledy, které se tudíž vždy netýkají jen plavební problematiky:

  • "zlepšení splavnosti Labe je pro pouze několik soukromých firem, rozhodně však není zájmem celé společnosti" - odpůrci asi netuší, že plavba slouží celému sektoru obchodu, výroby, produkce, pro které je lodní doprava ideální (např. z hlediska ceny, kdy užívání vodní cesty je pro přepravce na základě mezinárodní úmluvy zdarma  a z hlediska ochrany životního prostředí v porovnání s ostatními druhy přepravy je nejšetrnější) anebo jediná možná (např. nadrozměrné náklady) a také významně slouží turistickému ruchu. Odpůrci neberou v potaz i ostatní mimodopravní funkce, ke kterým je vodní dílo určené; 

  • "Labe může přinášet ekonomický prospěch i bez další regulace, například rozvojem cestovního ruchu, který se může soustředit na několik odvětví včetně cyklistiky" – je patrně myšlená kanalizace, ne regulace. Turistickému ruchu nemohou současné vodní stavy Labe nikterak pomoci, zdymadlo Děčín (kanalizační úprava) jej naopak významně posílí díky vyššímu vodnímu stavu (můstky zahraničních společností zejí po naprostou většinu roku prázdnotou, nedoplouvá dokonce ani nízkoponorová Elbe Princessin);

  • "problém se splavností pro nákladní dopravu je i na německé straně, kde se ale podle loni schválené tzv. Celkové koncepce pro Labe žádné stavby významně ovlivňující hladinu a průtok neplánují" - sklon dna Labe od státní hranice dále po proudu je výrazně menší a vodní cestě postačuje dosavadní úprava regulační, tedy bez jezů. To je na české straně, pro výrazně větší spád, nedostatečné ( důkaz – skutečnost, odumírání plavby);

  • "jakákoli stavba si vyžádá miliardové náklady ze státního rozpočtu, navrhovaný jez by stál občany ČR celých 5 miliard korun" - neustálé bránění odpůrců výstavby VD Děčín šroubuje cenu výš a výš, cenu výrazně navyšuje též multifunkčnost a veřejnosti utajovaná, velká ekologická ohleduplnost v rámci principu trvale udržitelného rozvoje;

  • "Labe je od Ústí nad Labem až k německým hranicím zachovalou řekou evropského významu s výskytem chráněných druhů organismů a přírodních fenoménů jako jsou tzv. štěrkopískové náplavy; - stavba upravující splavnost Labe včetně vzniku jezu by tento ekosystém nenávratně zničila nejen pro nás ale i pro budoucí generace" - generace našich předků se zodpovědným cílem započaly kanalizovat Labskou (a Vltavskou) vodní cestu a napojovat ji tak na vodní síť Evropskou. Bylo vloženo obrovské úsilí a investice. Od regulačních úprav na zmíněném úseku, v modernějším rozsahu prováděné před více než sto lety, nelze ani zde Labe vydávat za čistě přírodně zachovalou řeku. To však nevylučuje, že vodní cesty, včetně umělých, jako jediné nadále zůstávají biokoridory, ostatní druhy doprav své cesty mění v mrtvé zóny.// Štěrkopískové náplavy budou i zde, pod jezem. Dále by se měly realizovat všude kde to lze, v korytech a příbřežních částech i dalších vodních toků, ve vhodných místech po celé ČR, zároveň s dalšími prvky posilujícími biodiverzitu - chybí náhradní rozlivové zóny. Čím dále více budou potřebné i pro zadržování a zpomalování průchodu vody plochou ČR, mj. jako reciprocita za vtěsnávání vysokých vod za protizáplavové stěny.  TAKTO, za použití opatření přírodě blízkých i technických JE TO pro životní prostředí a životy budoucích generací NUTNÉ A PRIORITNÍ.

Účelné dodat:

  • Příklady ze zahraničí by měly posloužit za inspiraci k prosazení významnějšího podílu přeprav pomocí vodních cest, např. umělý plavební kanál Mohan-Dunaj (cca 170 km dlouhý) vede i chráněným územím Altmühltal, nejen zákazníci plavby vítají dopravní možnosti, ale i další veřejnost vnímá ekologickou hodnotu této umělé vodní cesty, stále aktuálnější je její vodohospodářský význam.

  • VD Děčín zdvihne hladinu vody na tzv. jednoletou vodu, čímž nedojde k vylití z koryta řeky, pozitivně ovlivní život kolem řeky doplňováním zásob podzemní vody infitrací do okolí, přispěje ochraně proti suchu i povodním. To  navazuje na další oživení komplexní - v oblasti environmentální ,  ekonomické i sociální.

  • Přimlouváme se za občasné provádění kolísání vodního stavu (sklopný jez), s ohledem na hltnost elektrárny a lodní provoz.

  • Na VD Děčín je nutné pohlížet v kontextu celé kaskády. Ta je vedle dopravního aj. významu důležitá i pro zadržování a zpomalování chodu vody v krajině.Z memoranda mezi vládami Německa a ČR (2006) o údržbě a lepším splavnění Labe vyplývá: „pro zvládnutí narůstajícího objemu dopravy, je nezbytné silnější využití ekologicky šetrného způsobu dopravního systému - vodních cest / lodní dopravy.“ Po té připomenuto dopisem kancléřky SRN v 6/2011, tehdejšímu předsedovi vlády ČR.

K textu petice přikládáme „Rozklad argumentů odpůrců „vodních staveb a jezu u Děčína“ a bilanci významů VD Děčín.

Na vědomí místním samosprávám a další veřejnosti

S přátelským pozdravem

My vodě, voda nám!

Ing. Petr Vít V Děčíně, dne 7.6.2018

Spolek Aquarius-Vodnář, SAV IČ: 031 28 679