Chcete podpořit pomoc hydrologické situaci v České republice?

Soustavná a neúnavná práce naší organizace odkrývá stále nové případy nevhodného chování a činnosti, které vytvářejí nebezpečné důsledky v oblasti vodních poměrů. Ty jsou již několik dekád zásadně narušené, přitom ovlivňují jak přírodní prostředí, tak ekonomickou a bezpečnostní situaci naší země. Z druhé strany účelově popularizujeme potřebná opatření a inspirujeme občany i jejich komunální a politické zástupce, ve snaze změnit priority hodnot a rozpohybovat veřejnou objednávku za celoplošné zlepšení stavu.
Rychlost tohoto zlepšení je důležitá - ne jen proto, že situace je opravdu kritická, aniž by si to společnost uvědomovala, ale též proto, že klimatická změna dále prohlubuje ohrožení, kterému jsou plochy ČR, nedostatečně zadržující a zpomalující chod srážkové vody, vystaveny.  
 
Účinnost spolku , při jeho pomoci v dané problematice, je však omezena. Tomuto omezení může významně pomoct podpora širšího okolí.
Není účelné tvořit masovou základnu, kde by činnost organizace mohla být zdržována přílišnými osobními názory na jednotlivé členy i na problematiku vody v ČR samotnou. Přiměřený růst členské základny je vítaný, potřebná síla je však spíše v podpoře z okolí, od lidí, kteří nebezpečnost situace chápou, chtějí celospolečensky přispět potřebné věci a věří, že děčínský Spolek Aquarius-Vodnář, SAV této věci může napomoci
 
 
 V čem konkrétně nejsme dostatečně efektivní?
 
Nadále prohlubované poznatky naší organizace se opírají o kvalitní a rozsáhlé kontakty s odborníky z nejrůznějších oblastí (nakolik je problematika vody komplexní). Potřebné zpětné vazbě odborníkům pomáháme kontakty v prostředí uživatelů, především v komunální sféře. Udržování a rozvoj potřebných vztahů, náklady spojené s osvětou a šířením názorů, ovlivňujících naši společnost ve prospěch vody a vodních poměrů, jsou omezeny střízlivým rozpočtem z členských příspěvků.
 
 
Další možná hesla:
 
Vnímám prioritu vody - podporuji Vodnáře
 
Pozitivní názor na náš spolek je jedna věc, druhá, neméně důležitá, je dokázat příznivcům, že svou podporu nevěnují marně. Proto považujeme za účelné, pokud o to budou stát, informovat je o věcech zásadnějšího charakteru, souvisejících s problematikou vody a vodních poměrů, tak, jak je spolek vnímá a reaguje na ně (e-mail, web-stránky) SAV.