Spolupráce a sponzoři

BANKOVNÍ SPOJENÍ:  2100626536/2010 Fio Bank

 

Vážené dámy a vážení pánové,

            obracíme se na Vás s žádostí o podporu, resp. i jistou formu pomoci či spolupráce.

            Náš Spolek Aquarius - Vodnář, SAV vznikl na základě obav z neuspokojivého stavu vodnatosti našich řek -  nízké vodní stavy anebo velmi vysoké vodní stavy, respektive záplavy a povodně. Dnes nám nejde jen o řeky ale o vodní poměry a o vodu v ČR celkově.

            Proto název Vodnář a my - Vodnáři a naše organizace, která je pravděpodobně jediná svého druhu v ČR. Komplexně se zabýváme problematikou vody a vodních poměrů, s cílem všech kladných dopadů pro společnost i přírodu, mimo jiné i omezení škod v důsledku povodní a návazně na využití zadržené vody z nadměrných srážek ke zlepšení průtokových poměrů na vodních tocích

a pro hospodářství  i přírodu v období, kdy je vodních srážek nedostatek.      

            Tomuto záměru se intenzivně věnujeme a spolupracujeme jak s odbornými subjekty, tak s politiky i místními zastupiteli a s širokou veřejností. Kontakty s městy, obcemi, oficiálními institucemi - to vše spojené s cestováním, telekomunikačními kontakty, mediální propagací, školením, vyžadují finanční prostředky. Členové spolku vykonávají tuto práci dobrovolně, vedle svého zaměstnání a bez finančních nároků.

            Je i zřejmé, že nepodléhat nekomplexním tendencím a separovaným zájmům v řešení celospolečenské problematiky vody a vodních poměrů v ČR, umožní našemu spolku teprve finanční nezávislost na ostatních firmách a organizacích, se kterými v dané problematice spolupracujeme, či dalších, které je potřeba ve prospěch věci ovlivňovat.

            Obracíme se proto na Vás, jako na společnost/firmu, která by při realizaci našeho záměru mohla ušetřit jednak významné finanční prostředky na odškodňování / odstraňování škod po povodních, jednak přispět k urychlení zlepšení vodních poměrů, zda byste byli při uvědomění si solidárnosti s ještě více ohroženými, ochotni na činnost našeho spolku přispět jakoukoli finanční částkou.

            Použití těchto prostředků jsme připraveni zdokumentovat a uvést Vaše jméno při propagaci a osvětě.

            Vážení, bylo by možné sjednat schůzku za účelem lepšího vysvětlení zmiňované  problematiky, činnosti našeho spolku i případné sponzorské podpory?

Pro zlepšení vodních poměrů v ČR, stavu našich vod a vody vůbec,

              Ing. Petr Vít

předseda Spolku Aquarius - Vodnář, SAV

            MT: 778 022 779

Bankovní spojení:
            2100626536/2010 
             Fio Bank

Aktuální spolupráce / poznané subjekty 
Komunální sféra Magistrát města Děčín - některé odbory
  Magistrát UL - Územní plánování
  Zastupitelství HK - výbor pro ŽP měst. zastup.
  Svaz měst a obcí ČR (odb. ŽP)
  MÚ Cheb - invest. odb.
  ORP DC, plus některé konkrétní obce
  Severočeské sdružení obcí - SESO
  Národní síť MAS ČR
  Místní akční skupina (MAS) Labské skály
  MAS Podlipansko
  Asociace krajů ČR
  obec Modrava
  obec Pohoří
  městská část Praha 3
  obec Říčany
  obec Dobkovice
   
Státní sféra Úřad vlády ČR
  Nadrezortní pracovní skupina Voda/sucho
  MŽP ČR odb. ochrany vod
  MZe ČR odb. ochrany vod
  MMR ČR - odbor politiky bydlení
  MŠMT ČR Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
  MV ČR - Hasičský záchranný sbor
  Výzkumný ústav vodohospodářský - VÚV TGM v.v.i.
  Český hydrometeorologický ústav
  Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy v.v.i.
  Povodí Labe
  Povodí Moravy
  Povodí Odry
  Povodí Vltavy
  Povodí Ohře
  Ředitelství vodních cest ČR
  Ředitelství silnic a dálnic ČR
  Agent. ochrany přírody a krajiny - AOPK ÚK
  Státní pozemkový úřad Děčín  (dále SPÚ)
  SPÚ Teplice
  SPÚ ČR
  Lesy ČR - Správa toků povodí Ohře
  Státní fond životního prostředí (SFŽP) ČR
  Palivový kombinát Ústí
   
Mezinárodní Mezinár. komise pro ochranu Labe IKSE / MKOL
  Česko-německý spolek Hamburg
  OSN - ČR
   
Jiné organizace a subjekty Euroregion Labe
  Euroregion Krušnohoří
  Unie hospodářských komor Labe/Odra
  Hospodářská komora hl.m. Prahy
  Česká vědeckotechnická hospodářská společnost
  Agentura Koniklec
  Asociace pro vodu ČR
  Byznys pro společnost
  Církevní školství
  Český zahrádkářský svaz
  Český rybářský svaz
  Zámek Opočno - kastelán - vedení
  Hospodářská komora DC
  Hospodářská komora ČR
  Hospodářská a sociální rada ÚK
  SOŠ lodní dopravy a technických řemesel Děčín
  IPR - plánování Praha
  Útvar koncepce a rozvoje města Plzně
  Observatoř venkova
   
Jiné odborné subjekty Terraprojekt V.O.S.
  Orca Transport Agency GmbH
  VODA V ČR, celospolečenská platforma
   
Soukromá sféra HEINEKEN Česká Republika a.s.
  Daymoon Děčín
  Asio s.r.o.
  Schott - SK
  SOVAK
  LIKO-S. s.r.o.
  Selectra s.r.o.
   
Média Severočeský deník
  ČT
  web portál Naše voda
  web portál Naše voda
   
Politické subjekty Svobodní
  ODS
  KSČM
  KDU ČSL
  ČSSD
  ANO 2011
  Úsvit NK
  Zelení
  Starostové a nezávislí
 
Vynechaným subjektům se omlouváme, v případě revize n. Vašeho upozornění rádi doplníme!  

 

Aktuální spolupráce / poznané subjekty 
Komunální sféra Magistrát města Děčín - některé odbory
  Magistrát UL - Územní plánování
  Zastupitelství HK - výbor pro ŽP měst. zastup.
  Svaz měst a obcí ČR (odb. ŽP)
  MÚ Cheb - invest. odb.
  ORP DC, plus některé konkrétní obce
  Severočeské sdružení obcí - SESO
  Národní síť MAS ČR
  Místní akční skupina (MAS) Labské skály
  MAS Podlipansko
  Asociace krajů ČR
  obec Modrava
  obec Pohoří
  městská část Praha 3
  obec Říčany
  obec Dobkovice
   
Státní sféra Úřad vlády ČR
  Nadrezortní pracovní skupina Voda/sucho
  MŽP ČR odb. ochrany vod
  MZe ČR odb. ochrany vod
  MMR ČR - odbor politiky bydlení
  MŠMT ČR Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
  MV ČR - Hasičský záchranný sbor
  Výzkumný ústav vodohospodářský - VÚV TGM v.v.i.
  Český hydrometeorologický ústav
  Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy v.v.i.
  Povodí Labe
  Povodí Moravy
  Povodí Odry
  Povodí Vltavy
  Povodí Ohře
  Ředitelství vodních cest ČR
  Ředitelství silnic a dálnic ČR
  Agent. ochrany přírody a krajiny - AOPK ÚK
  Státní pozemkový úřad Děčín  (dále SPÚ)
  SPÚ Teplice
  SPÚ ČR
  Lesy ČR - Správa toků povodí Ohře
  Státní fond životního prostředí (SFŽP) ČR
  Palivový kombinát Ústí
   
Mezinárodní Mezinár. komise pro ochranu Labe IKSE / MKOL
  Česko-německý spolek Hamburg
  OSN - ČR
   
Jiné organizace a subjekty Euroregion Labe
  Euroregion Krušnohoří
  Unie hospodářských komor Labe/Odra
  Hospodářská komora hl.m. Prahy
  Česká vědeckotechnická hospodářská společnost
  Agentura Koniklec
  Asociace pro vodu ČR
  Byznys pro společnost
  Církevní školství
  Český zahrádkářský svaz
  Český rybářský svaz
  Zámek Opočno - kastelán - vedení
  Hospodářská komora DC
  Hospodářská komora ČR
  Hospodářská a sociální rada ÚK
  SOŠ lodní dopravy a technických řemesel Děčín
  IPR - plánování Praha
  Útvar koncepce a rozvoje města Plzně
  Observatoř venkova
   
Jiné odborné subjekty Terraprojekt V.O.S.
  Orca Transport Agency GmbH
  VODA V ČR, celospolečenská platforma
   
Soukromá sféra HEINEKEN Česká Republika a.s.
  Daymoon Děčín
  Asio s.r.o.
  Schott - SK
  SOVAK
  LIKO-S. s.r.o.
  Selectra s.r.o.
   
Média Severočeský deník
  ČT
  web portál Naše voda
  web portál Naše voda
   
Politické subjekty Svobodní
  ODS
  KSČM
  KDU ČSL
  ČSSD
  ANO 2011
  Úsvit NK
  Zelení
  Starostové a nezávislí
   
Vynechaným subjektům se omlouváme, v případě revize n. Vašeho upozornění rádi doplníme!

 

Poslední aktualizace: Říjen 2017