Hydrologická situace v České Republice

Vážení přátelé,
 
již několik let zpět sledujeme hydrologickou situaci v České republice, tedy její vodní poměry - výskyt a působení vody v místě a v čase. První motivace pocházely z naší nespokojeností s neutěšenými vodní stavy v Labi a přidaly se i obavy o bezpečnost z hlediska působení extrémů počasí. Vyznat se ve zjevně zhoršující se problematice vyžadovalo a platí to stále - kontakty s nejrůznějšími subjekty vodohospodářskými, ekologickými a z druhé strany též subjekty uživatelskými, především komunálními.
 
Za tu dobu jsme poznali nebezpečná nebo jinak nekvalitní místa, která jsou rizikem pro extrémní výskyty anebo absence vodních srážek, rovněž i negativní stránky chování naší společnosti, praktiky odporující další udržitelnosti a rozvoji naší společnosti. Na druhou stranu sledujeme i možnosti - opatření a projekty, které mohou inspirovat zodpovědně smýšlející, místní i politické zástupce, občany.
 
Aktuálně se soustředíme na komunikaci s politickými subjekty, pro přípravu legislativy, aby realizace známých a možných opatření našly oporu v legislativě.
To je veledůležitá věc. Ještě o krůček důležitější je - rozhoupání celospolečenské poptávky po těch opatřeních, upravujících vodní poměry, potažmo přivádějící optimální vodní bilance daných míst a celkově plošně v ČR.
 
Výše zmíněná, hydrologická problematika je u nás (ČR) doposud celospolečensky neuchopená, avšak se horší, navzdory ojedinělým pozitivním krokům odborníků. Hlavní charakteristikou Spolku Aquarius-Vodnář, SAV, je spojovat v dialogy a vytvářet zpětné vazby mezi 3 zásadními kategoriemi - ODBORNÍKY - POLITIKY - ŠIRŠÍ VEŘEJNOSTÍ.
 
Nástroj komunikační sítě, jako je Facebook, bude k tomuto účelu velice výhodný, pokud jej použijeme k účelu rozpohybování zájmu, dělení se o negativa i pozitiva jednotlivých případů a událostí, vyžadování možností, vedoucích ke zlepšení hydrologického stavu. To vše pomůže k vytváření tlaku a veřejné objednávky, k plošnému zlepšení vodních poměrů v naší zemi.
 
Za Spolek Aquarius-Vodnář, SAV - Ing. Ptr Vít, předseda

 

Zodpovědným subjektům a lidem - prosím čtěte!

Anketa

Líbí se Vám náš web?

Celkový počet hlasů: 136

Poslední aktualizace: Květen 2018

(undergoing updates..)

počítadlo.abz.cz