27.11. Proběhl 5. Děčínský dialog o vodě

Všem spolutvůrcům (Mag. m. Děčín, SPÚ Děčín, Spolek Aquarius-Vodnář, SAV) programu i divákům avizujeme, že

             5. Děčínský dialog o vodě se koná v úterý 27.11. od 15 do 17.30.hod.
 
v budově B2 Magistrátu Děčín - ul 28. října (ke Střelnici)
 

 Postupné aktualizace programu zaznamenaly stav:

  •  Úvod, SAV - zásadní činnosti / obory které ovlivňují vodní poměry, jak dál? - reakce z politické sféry
  •  Jitka Blehová, SPÚ DC - SPU-Pobočka Děčín, realizace vodohospodářských opatření
  • Mgr. Michal Gebhart, ředitel Sekce řízení KPÚ a pozemkových úprav na téma „SPU a VHO“
  • Zbyněk Hrkal, VÚV TGM - Řízená infiltrace srážkových vod
  • Pavel Obrdlík , Ekopontis - Zlepšení vodního režimu krajiny při silničních stavbách v Jihomoravském kraji
  • ... člen týmu - Národní akční plán adaptace na změnu klimatu
  • SAV - blok z došlých podnětů (ENKI, VÚV TGM,...)
  • ZÁVĚR, Petr Havel - Potřeba komplexních řešení hydrologické situace ČR
 
DISKUZE a zápis dotazů tradičně po každém vstupu/bodu // Závěrečná diskuze // Změny vyhrazeny
 
Z časových důvodů není možné přidávat další prezentace, je však vhodné stále ještě přijímat informace do BLOKU DOŠLÝCH PODNĚTŮ - inspirace, apely, názorná čísla apod. - příspěvky do cca 2 min.

 

Zodpovědným subjektům a lidem - prosím čtěte!

Anketa

Jste spokojeni s našimi webovými stránkami?

Celkový počet hlasů: 176

Poslední aktualizace: Listopad 2018

 

počítadlo.abz.cz