Po 4. Děčínském dialogu o vodě..

Po sestavení sborníku prezentací (některé čekají na autorská svolení a budou opatřeny např dalšími obrázky), rozešleme kontakt na internetové úložiště.
 
 
Vítání účastníků Děčínských dialogů o vodě je vždy radostnou událostí, ať už se jedná o spoluautory programu - prezentanty anebo diváky, pozorovatele.
Letošní ročník toto kritérium naplnil a dokonce mírně překonal, což je také potěšující a naznačuje to, že "skalní" návštěvníci za minulé tři ročníky nabyli potřeby sledovat kontinuitu některých případů a chtějí vědět, zda  a "co je nového".
 
Někteří pozvaní nemohli a omluvili se, naopak přišli jiní, noví Odborníci opět vyslali skvělé zástupce, dá se dokonce říct, že např. Ministerstvo zemědělství kvalitativně zvětšilo "kalibr", v podobě doktora Punčocháře, dnes asi jejich největšího odborníka v oblasti vod Pozitivní posun vyplývá i z návštěvnosti, kde podle prezenční listiny na pozvánku reagovala - a nyní uvedu prosím jen ministerstva další, tedy MMR, MPO a MŠMT (vše ČR). Ale také různé úrovně samospráv byly zastoupeny a ostatní společenské kategorie také. V tomto ohledu ty směry, pro které "DC dialogy..."chystáme, byly naplněny. Některé s nich nebyly diváckou účastí využity zas tak početně, ale i to naskýtá podnět pro další kontaktování.
 
Je toho dost nového, co vyplývá pro další období a co můžeme uvádět slovy "Na 4DCDoV zaznělo téma a je otázka..."
 
 
V průběhu akce, při diskuzích, jsme mohli mj. pozorovat sbližování porozumění různých náhledů, které dříve byly stavěny na nesmiřitelných filozofiích a tendenčně podbarvovaných informacích. Ne, že by až "náš Dialog" toto vyvolal, je to jistě vývojem za poslední dobu, ale jedním z významů těchto akcí je k tomuto jevu přispívat a posilovat jej.
 
 

Srdečně Vás zdravím,

-my vodě, voda nám!

za pořadatele Petr Vít. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Děčínské dialogy o vodě bývají shrnutím zásadních událostí, viděných v zorném poli Vodnářů - členů děčínského spolku, ve spolupráci s odbornými i uživatelskými subjekty, za uplynulý rok. Právě začínají přípravy toho letošního. 
Shrňme si, z čeho chceme vycházet a co by mělo být cílem.
 
  • 4. Děčínský dialog o vodě je akce, která má promlouvat k veřejnosti a k jejím zástupcům, přispět ke zpětné vazbě odborníkům.
  • Projekty, které jsme veřejnosti představili na předcházejících ročnících je nanejvýš vhodné opět připomenout a informovat o aktuálním stavu uplatňování v praxi.
  • Vedle toho zvýraznit aktuální "severočeské" aktivity. 

Jedním z prvních subjektů, které uvítaly osvětovou pomoc takovéto akce byl Státní pozemkový úřad Děčín a v "naší věci" - zlepšení vodních poměrů, připravuje důležitá sdělení ohledně Pozemkových úprav v našem okolí 

  • Představit něco nového (jednání se subjekty)
  • V náhledech na vývoj problematiky, potřebu a řešení vody z různých směrů, ozřejmit, že extrémní výskyty i absence vody - záplavy/sucha představují vždy obrovské ztráty (bezpečnost, ekonomika, příroda, vše).
  • dnešní extrémy se reálně mohou stát jevy více či méně běžnými a nové extrémy ve změnách počasí narostou
  • ještě ne každý si uvědomuje, že nedbat na změnu celospolečenských priorit ve prospěch vody, seznamovat se s možnostmi a vyžadovat zlepšení hydrologických podmínek ve svých místech a okolí, je jediná možnost, jak čelit klimatické změně. Na její nečekané teplotní a srážkové extrémy nedokáže současná, zhutnělá plocha ČR reagovat jinak, než nebezpečnými, rychlými průchody srážkových vod.
  • Komplexní náhled sestavit v stanovené době trvání akce (cca 2 h)z prezentací některých tradičních prezentujících ze sféry odborné i uživatelské a z nových zájemců

Hlavním cílem je

  • Seznámit veřejnost s vývojem problematiky a s možnostmi řešení - nástroji pro zlepšení stavu našich vod i půdy
  • Sdělit, že nutnou součástí nápravy je i pochopení nebezpečí
  • Naznačit tendenci, jak se celá problematika vodních poměrů v ČR může vyvíjet (bilance vývoje negativ a pozitiv)
  • vysvětlit důležitost jejich vyžadování zmíněných možností
Tyto body budeme rozvíjet až do realizace letošního Děčínského dialogu o vodě.

 

Zodpovědným subjektům a lidem - prosím čtěte! :)

Anketa

Líbí se Vám náš web?

Celkový počet hlasů: 131

Poslední aktualizace: Říjen 2017

počítadlo.abz.cz