Dbejme o vodu, přátelé!

Vnímáte časté extrémní projevy počasí? Přitom plocha ČR ztrácí schopnost ochrany před záplavami i suchem. Do značné míry si za to můžeme my všichni sami, pojďme s tím tedy něco udělat!

A pokud je navrhnut tento apel, je na místě nabídnout i návrh na řešení. Na Děčínsku působíme 4. rokem, za tu dobu jsme nepoznali organizaci podobného druhu, která by v otázkách hydrologické situace a vodních poměrů v ČR, pracovala pro spojování odborníků, zástupců veřejnosti a - veřejnosti, což je naší hlavní charakteristikou.

Danou problematiku - stav našich vod i změněnou schopnost krajiny zadržovat/zpomalovat chod srážkové vody, i nebezpečné praktiky při různých činnostech, neustále sledujeme a rozšiřujeme kontakty. Jak s okruhy odbornými (vodohospodáři, hydrometeorology, ekology, projektanty), tak s komunálními i politickými zástupci.

Komunikujeme i s okruhy nejvyššími (Úřad vlády ČR, příslušná ministerstva, pracovní skupina Voda/sucho ad.), např. připomínkami k uznání problematiky vody mezi nejzákladnější celospolečenské problematiky, což nám bylo dopisem z 4/2016, z Úřadu vlády ČR potvrzen.

Naše organizace sleduje i reakce spoluobčanů a jejich zástupců na vývoj problematiky vody a vodních poměrů a i když veřejnost může, po dekádách let odklonu od vnímání vody, dnes slyšet z médií o pozitivních krocích, které státní strategie začíná pro vodu v ČR podnikat (ochrana a opatření před povodněmi i suchem), lze tuto problematiku zatím označit za "celospolečensky neuchopenou".

Velice nebezpečným faktorem, při současné snaze o zlepšení, je předcházení zhoršování celkového stavu plochy ČR, před pozitivními snahami a uskutečňovanými opatřeními (např. revitalizace úseků na vodních tocích, obnova retencí aj.). Jedním z hlavních, vedle celé řady dalších negativ, je ztráta zemědělské půdy, která je kontinuální a v průměru představuje cca 15 ha denně.(!) Přitom právě půda z těchto ploch, pokud je v dobrém stavu, zadrží nejvíce vody ze všech druhů půdy - až 400 l na metr kubický (zdroj Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy).

Dalším nebezpečím je a to už je věc vnímání spotřebiteli - panuje obecné přesvědčení, že "to přece musí vláda" a "od toho jsou odborníci" apod. Právě z korespondence s Vládou ČR máme jasné apely z "jejich" strany, jak potřebují zpětnou vazbu, respektive podněty od veřejnosti, vidí nezastupitelnost osvěty v dané věci. A co se týče odborníků - spousta projektů leží "v šuplíku", nepodporována zájmem veřejnosti. Pokud veřejnost a její zástupci možnosti, jak s vodou zacházet, neznají, nemohou je ani vyžadovat. Jedním z podporovaných opatření je program "Dešťovka", který začíná vcházet celkem rychle ve známost, je to však spíše "třešinka na dortu", "kosmetická úprava", vedle potřeby skutečně efektivního zadržování a zpomalování chodu srážkové vody, v ploše ČR.

Rychlost změn je potřebná a též náš spolek by rád působil v širším a účinnějším rozsahu. Pro efektivnější působení neustále rozšiřujeme spolupráce a hledáme též podobně zodpovědné, kteří by podpořili činnost a snahy naší organizace. Ti Děčínští by následně i Děčínu, Děčínsku, mohli zvýšit celospolečenské jméno. Stále zveme ke spolupráci lidi i subjekty z úplně všech činnostních kategorií Další možností je podpořit aktivitu, kterou jsme založili spolu s několika obcemi ČR, celospolečenskou platformu VODA V ČR, ke které se postupně hlási další i mimokomunální subjekty.

Pro případ spolupráce či podpory nabízím kontaktní schůzku, případně i krátkou prezentaci. Zároveň Vám avizuji letošní Děčínský dialog o vodě, který budeme za podpory města Děčín a příp. dalších,  pořádat na podzim.

Nadále příjemné léto, podpořené potřebnou vláhou,
přeje Ing. Petr Vít a ostatní Vodnáři
ze Spolku Aquarius-Vodnář, SAV!

Anketa

Líbí se Vám náš web?

Celkový počet hlasů: 78

Poslední aktualizace: Srpen 2017

počítadlo.abz.cz