4. Děčínský dialog o vodě se uskuteční dne 28. 11. 2017!!

Děčínské dialogy o vodě bývají shrnutím zásadních událostí, viděných v zorném poli Vodnářů - členů děčínského spolku, ve spolupráci s odbornými i uživatelskými subjekty, za uplynulý rok. Právě začínají přípravy toho letošního. 
Shrňme si, z čeho chceme vycházet a co by mělo být cílem.
 
 • 4. Děčínský dialog o vodě je akce, která má promlouvat k veřejnosti a k jejím zástupcům, přispět ke zpětné vazbě odborníkům.
 • Projekty, které jsme veřejnosti představili na předcházejících ročnících je nanejvýš vhodné opět připomenout a informovat o aktuálním stavu uplatňování v praxi.
 • Vedle toho zvýraznit aktuální "severočeské" aktivity. 

Jedním z prvních subjektů, které uvítaly osvětovou pomoc takovéto akce byl Státní pozemkový úřad Děčín a v "naší věci" - zlepšení vodních poměrů, připravuje důležitá sdělení ohledně Pozemkových úprav v našem okolí 

 • Představit něco nového (jednání se subjekty)
 • V náhledech na vývoj problematiky, potřebu a řešení vody z různých směrů, ozřejmit, že extrémní výskyty i absence vody - záplavy/sucha představují vždy obrovské ztráty (bezpečnost, ekonomika, příroda, vše).
 • dnešní extrémy se reálně mohou stát jevy více či méně běžnými a nové extrémy ve změnách počasí narostou
 • ještě ne každý si uvědomuje, že nedbat na změnu celospolečenských priorit ve prospěch vody, seznamovat se s možnostmi a vyžadovat zlepšení hydrologických podmínek ve svých místech a okolí, je jediná možnost, jak čelit klimatické změně. Na její nečekané teplotní a srážkové extrémy nedokáže současná, zhutnělá plocha ČR reagovat jinak, než nebezpečnými, rychlými průchody srážkových vod.
 • Komplexní náhled sestavit v stanovené době trvání akce (cca 2 h)z prezentací některých tradičních prezentujících ze sféry odborné i uživatelské a z nových zájemců

Hlavním cílem je

 • Seznámit veřejnost s vývojem problematiky a s možnostmi řešení - nástroji pro zlepšení stavu našich vod i půdy
 • Sdělit, že nutnou součástí nápravy je i pochopení nebezpečí
 • Naznačit tendenci, jak se celá problematika vodních poměrů v ČR může vyvíjet (bilance vývoje negativ a pozitiv)
 • vysvětlit důležitost jejich vyžadování zmíněných možností
Tyto body budeme rozvíjet až do realizace letošního Děčínského dialogu o vodě.

 

Zodpovědným subjektům a lidem - prosím čtěte! :)

Anketa

Líbí se Vám náš web?

Celkový počet hlasů: 85

Poslední aktualizace: Říjen 2017

počítadlo.abz.cz